تخصصی زبان و ادبیات دانشکده ادبیات و علوم انسانی, دوره (1.2), سال (1998-8) , صفحات (200-218)

عنوان : ( جدایی گزینی فضایی مکانی ، مورد شهر مشهد )

نویسندگان: محمدرحیم رهنماء ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف کاربد مدلهای جدایی گزینی فضایی مکانی در شهر مشهد برای دو دوره آماری به لحاظ جدایی گزینی گروههای اجتماعی واقتصادی است

کلمات کلیدی

, جدایی گزینی, شهر , مشهد ,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1007692,
author = {رهنماء, محمدرحیم},
title = {جدایی گزینی فضایی مکانی ، مورد شهر مشهد},
journal = {تخصصی زبان و ادبیات دانشکده ادبیات و علوم انسانی},
year = {1998},
volume = {1.2},
month = {August},
issn = {1735-1596},
pages = {200--218},
numpages = {18},
keywords = {جدایی گزینی، شهر ، مشهد ، مورد},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T جدایی گزینی فضایی مکانی ، مورد شهر مشهد
%A رهنماء, محمدرحیم
%J تخصصی زبان و ادبیات دانشکده ادبیات و علوم انسانی
%@ 1735-1596
%D 1998

[Download]