آموزش و یادگیری غیر رسمی , 2008-04-30

عنوان : ( سرمایه اجتماعی و آموزش غیر رسمی برای توانمند سازی محرومین اجتماعی )

نویسندگان: محسن نوغانی دخت بهمنی , احمدرضا اصغرپور ماسوله ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تحلیل نقش سرمایه اجتماعی بویژه سرمایه اجتماعی پیوند دهنده و آموزش غیر رسمی در توانمند سازی محرومین اجتماعی

کلمات کلیدی

, آموزش غیر رسمی , سرمایه اجتماعی محدود کننده , سرمایه اجتماعی پیوند دهنده , محرومیت اجتماعی , شبکه اجتماعی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1007695,
author = {نوغانی دخت بهمنی, محسن and اصغرپور ماسوله, احمدرضا},
title = {سرمایه اجتماعی و آموزش غیر رسمی برای توانمند سازی محرومین اجتماعی},
booktitle = {آموزش و یادگیری غیر رسمی},
year = {2008},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {آموزش غیر رسمی ; سرمایه اجتماعی محدود کننده ; سرمایه اجتماعی پیوند دهنده ;محرومیت اجتماعی ; شبکه اجتماعی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T سرمایه اجتماعی و آموزش غیر رسمی برای توانمند سازی محرومین اجتماعی
%A نوغانی دخت بهمنی, محسن
%A اصغرپور ماسوله, احمدرضا
%J آموزش و یادگیری غیر رسمی
%D 2008

[Download]