دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات , 2008-08-18

عنوان : ( ارزیابی عملکرد، اجزاء عملکرد و برخی ویژگی های زراعی ژنوتیپ های عدس در منطقه سیستان )

نویسندگان: گلوی , قهقایی , رمرودی , احمد نظامی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اثر کاشت پاییزه بر عملکرد نخود در سیستان

کلمات کلیدی

, اجزای عملکرد, ژنوتیپ, عدس و
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1007702,
author = {گلوی and قهقایی and رمرودی and نظامی, احمد},
title = {ارزیابی عملکرد، اجزاء عملکرد و برخی ویژگی های زراعی ژنوتیپ های عدس در منطقه سیستان},
booktitle = {دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات},
year = {2008},
location = {کرج, ايران},
keywords = {اجزای عملکرد، ژنوتیپ، عدس و عملکرد},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی عملکرد، اجزاء عملکرد و برخی ویژگی های زراعی ژنوتیپ های عدس در منطقه سیستان
%A گلوی
%A قهقایی
%A رمرودی
%A نظامی, احمد
%J دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات
%D 2008

[Download]