دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات , 2008-08-18

عنوان : ( بررسی خصوصیات فنولوژیک، اجزای عملکرد و عملکرد ژنوتیپ های نخود تیپ کابلی بر اساس دسکریپتور نخود )

نویسندگان: فرزین پورامیردشت میان , احمد نظامی , حسن پرسا , صیاد مومنی , علی گنجعلی , عبدالرضا باقری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بررسی فنولوژیکی نخود های کابلی

کلمات کلیدی

, اجزای عملکرد, تیپ کابلی, فنولوژیک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1007707,
author = {پورامیردشت میان, فرزین and نظامی, احمد and پرسا, حسن and مومنی, صیاد and گنجعلی, علی and باقری, عبدالرضا},
title = {بررسی خصوصیات فنولوژیک، اجزای عملکرد و عملکرد ژنوتیپ های نخود تیپ کابلی بر اساس دسکریپتور نخود},
booktitle = {دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات},
year = {2008},
location = {کرج, ايران},
keywords = {اجزای عملکرد، تیپ کابلی، فنولوژیک},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی خصوصیات فنولوژیک، اجزای عملکرد و عملکرد ژنوتیپ های نخود تیپ کابلی بر اساس دسکریپتور نخود
%A پورامیردشت میان, فرزین
%A نظامی, احمد
%A پرسا, حسن
%A مومنی, صیاد
%A گنجعلی, علی
%A باقری, عبدالرضا
%J دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات
%D 2008

[Download]