دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات , 2008-08-18

عنوان : ( ارزیابی تحمل به تنش یخ زدگی ژنوتیپ های تریتیکاله تحت شرایط کنترل شده )

نویسندگان: محمدرضا سلیمانی اینانلو , احمد نظامی , سیدمسعود ضیائی , قدسی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اثر یخ زدگی بر بقاء تریتیکاله

کلمات کلیدی

, شرایط کنترل شده, تریتیکاله, یخ
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1007709,
author = {سلیمانی اینانلو, محمدرضا and نظامی, احمد and ضیائی, سیدمسعود and قدسی},
title = {ارزیابی تحمل به تنش یخ زدگی ژنوتیپ های تریتیکاله تحت شرایط کنترل شده},
booktitle = {دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات},
year = {2008},
location = {کرج, ايران},
keywords = {شرایط کنترل شده، تریتیکاله، یخ زدگی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی تحمل به تنش یخ زدگی ژنوتیپ های تریتیکاله تحت شرایط کنترل شده
%A سلیمانی اینانلو, محمدرضا
%A نظامی, احمد
%A ضیائی, سیدمسعود
%A قدسی
%J دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات
%D 2008

[Download]