شانزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران ICEE2008 , 2008-05-13

عنوان : ( یک روش مبتنی بر باز مقدار دهی به جامعه جواب در الگوریتم های تکاملی کوانتوم برای افزایش تنوع در جامعه جواب )

نویسندگان: محمد طیرانی , محمدرضا اکبرزاده توتونچی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

الگوریتم ژنتیک کوانتوم از ساختاری احتمالاتی برای نمایش پاسخ ها استفاده می کنند و چنین نمایشی موجب افزایش تنوع در جامعه جواب می شود . ولی در مجموع این الگوریتم ها به خاطر استفاده از کوانتوم گیت و حرکت جمعی پاسخ ها به سوی بهترین پاسخ دچار مشکل گیر کردن در قله محلی و کندی سرعت همگرایی هستند . در اینجا برای افزایش کارایی الگوریتم های تکاملی کوانتومی روشی ارائه می کنیم که در ان هر گاه الگوریتم در قله محلی محلی گرفتار شد با مقدار دهی تصادفی به کوانتوم- کروموزوم ها ، الگوریتم را باز مقدار دهی می کنیم . نتایج روی مسئله کوله پشتی Trap و توابع عددی نشان می دهد که روش پیشنهادی هر چند از نظر پیچیدگی زمانی برابر با الگوریتم تکاملی کوانتوم ساده می باشد ولی از نظر کارایی برتری قابل ملاحظه ای نسبت به الگوریتم های تکاملی کوانتوم دارد .

کلمات کلیدی

, الگوریتم های تکاملی , الگوریتم های ژنتیک کوانتومی , الگوریتم های کوانتومی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1007730,
author = {محمد طیرانی and اکبرزاده توتونچی, محمدرضا},
title = {یک روش مبتنی بر باز مقدار دهی به جامعه جواب در الگوریتم های تکاملی کوانتوم برای افزایش تنوع در جامعه جواب},
booktitle = {شانزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران ICEE2008},
year = {2008},
location = {ايران},
keywords = {الگوریتم های تکاملی ، الگوریتم های ژنتیک کوانتومی ، الگوریتم های کوانتومی.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T یک روش مبتنی بر باز مقدار دهی به جامعه جواب در الگوریتم های تکاملی کوانتوم برای افزایش تنوع در جامعه جواب
%A محمد طیرانی
%A اکبرزاده توتونچی, محمدرضا
%J شانزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران ICEE2008
%D 2008

[Download]