کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات و دانش , 2007-11-27

عنوان : ( کنترل سیگنالهای ترافیک بر اساس تکنیکهای محاسبات نرم )

نویسندگان: محمدرضا اکبرزاده توتونچی , سعید ستایشی , شهاب الدین شمشیربند , رویا غفاری , نساء محسنیان کوچکسرایی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این مقاله یک روش کنترل سیگنال ترافیک سازگار بر اساس شبکه های عصبی-فازی برای یک تقاطع 4- طرفه مجزا به همراه حرکتهای چرخشی ارائه می کند . این روش توانایی کاهش زمان بندی سیگنال را در پاسخ به تغییرات مشاهده شده دارد . اصلاح درجه فوریت که تقاضای کاربران مختلف را برای زمان سبز توصیف می کند برای تصمیم گیری در مورد زمان بندی سیگنال ، استفاده می شود . با استفاده از مدل سه سطحی بر اساس شبکه های عصبی و فازی (FNN) می توانیم تعیین کنیم که فاز سیگنال جاری را خاتمه دهیم یا بسط دهیم و توالی فازها را انتخاب می کنیم . نتایج شبیه سازی نشان می دهد که کنترل دهنده فازی توانایی کاهش زمان سیگنال را در پاسخ به شرایط متغییر ترافیک در یک دوره زمانی حقیقی دارد و کنترل کننده پیشنهادیی ما تاخیرات وسیله نقلیه و در صد توقفات پایین تری نسبت به کنترل کننده فعال شده ترافیک تولید می کند .

کلمات کلیدی

, سیستمهای چند عاملی , مدل سازی ترافیکی , محاسبات نرم
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1007732,
author = {اکبرزاده توتونچی, محمدرضا and سعید ستایشی and شهاب الدین شمشیربند and رویا غفاری and نساء محسنیان کوچکسرایی},
title = {کنترل سیگنالهای ترافیک بر اساس تکنیکهای محاسبات نرم},
booktitle = {کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات و دانش},
year = {2007},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {سیستمهای چند عاملی ، مدل سازی ترافیکی ، محاسبات نرم},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T کنترل سیگنالهای ترافیک بر اساس تکنیکهای محاسبات نرم
%A اکبرزاده توتونچی, محمدرضا
%A سعید ستایشی
%A شهاب الدین شمشیربند
%A رویا غفاری
%A نساء محسنیان کوچکسرایی
%J کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات و دانش
%D 2007

[Download]