سیزدهمین کنفرانس ملی انجمن کامپیوتر ایران , 2008-03-09

عنوان : ( مسیر یابی توزیع شده با استفاده از کلونی مورچه ها در شبکه های رایانه ای )

نویسندگان: سعید صفاری امان , محمود نقیب زاده , محمدرضا اکبرزاده توتونچی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

شکلهای هوش جمعی بعنوان اساس سری جدید از الگوریتمهاست، که از رفتار اجتماعی حشراتی که به صورت جمعی زندگی می کنند ، الهام گرفته اند . در این مقاله شکل جدیدی از الگوریتم ANTNET برای مسیر یابی در شبکه های کامپیوتری معرفی شده است . این الگوریتم با استفاده از کلاستر بندی شبکه و بکار گیری مسیر یابی به دو صورت محلی و سراسری ، علاوه بر پایین اوردن تاخیر ، مشکل عدم مقیاس پذیر الگوریتم ANTNET را به صورت توزیع شده حل کرده است . شبیه سازی های انجام شده نشان می دهد ، این الگوریتم در بیشتر مواقع از سایر الگوریتم های مسیر یابی نظیر (DISTANCE-VECTOR)و (LINK-STATE) نیز بهتر عمل می کند .

کلمات کلیدی

, مسیر یابی داخل کلاستر , مسیر یابی بین کلاستری , ANTRAL , ANTNET
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1007742,
author = {سعید صفاری امان and نقیب زاده, محمود and اکبرزاده توتونچی, محمدرضا},
title = {مسیر یابی توزیع شده با استفاده از کلونی مورچه ها در شبکه های رایانه ای},
booktitle = {سیزدهمین کنفرانس ملی انجمن کامپیوتر ایران},
year = {2008},
location = {ايران},
keywords = {مسیر یابی داخل کلاستر ، مسیر یابی بین کلاستری ، ANTRAL ، ANTNET},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مسیر یابی توزیع شده با استفاده از کلونی مورچه ها در شبکه های رایانه ای
%A سعید صفاری امان
%A نقیب زاده, محمود
%A اکبرزاده توتونچی, محمدرضا
%J سیزدهمین کنفرانس ملی انجمن کامپیوتر ایران
%D 2008

[Download]