علوم و صنایع کشاورزی, سال (2007-3)

عنوان : ( بررسی مصرف اختیاری، قابلیت هضم ظاهری و فراسنجه های تخمیر شکمبه ای دو گونه گیاه شورزیست برای گوسفندان بلوچی )

نویسندگان: احمد ریاسی , محسن دانش مسگران , علیرضا هروی موسوی , حسن نصیری مقدم ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بررسی مصرف اختیاری، قابلیت هضم ظاهری و فراسنجه های تخمیر شکمبه ای دو گونه گیاه شورزیست برای گوسفندان بلوچی

کلمات کلیدی

, بررسی مصرف اختیاری, قابلیت هضم ظاهری و فراسنجه های تخمیر شکمبه ای دو گونه گیاه شورزیست برای گوسفندان بلوچی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1007760,
author = {ریاسی, احمد and دانش مسگران, محسن and هروی موسوی, علیرضا and نصیری مقدم, حسن},
title = {بررسی مصرف اختیاری، قابلیت هضم ظاهری و فراسنجه های تخمیر شکمبه ای دو گونه گیاه شورزیست برای گوسفندان بلوچی},
journal = {علوم و صنایع کشاورزی},
year = {2007},
month = {March},
issn = {1029-4791},
keywords = {بررسی مصرف اختیاری، قابلیت هضم ظاهری و فراسنجه های تخمیر شکمبه ای دو گونه گیاه شورزیست برای گوسفندان بلوچی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی مصرف اختیاری، قابلیت هضم ظاهری و فراسنجه های تخمیر شکمبه ای دو گونه گیاه شورزیست برای گوسفندان بلوچی
%A ریاسی, احمد
%A دانش مسگران, محسن
%A هروی موسوی, علیرضا
%A نصیری مقدم, حسن
%J علوم و صنایع کشاورزی
%@ 1029-4791
%D 2007

[Download]