پانزدهمین همایش بلور شناسی و کانی شناسی ایران , 2008-02-13

عنوان : ( کانی شناسی صنعتی کانسار کائولن یاسمینا با نگرشی بر آلتراسیون منطقه )

نویسندگان: خسرو ابراهیمی نصرآبادی , سیدمسعود همام , اعظم سادات میرانوری بایگی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کانی شناسی صنعتی کانسار کائولن یاسمینا با نگرشی بر آلتراسیون منطقه

کلمات کلیدی

, کانی شناسی صنعتی , کائولن , یاسمینا
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1007783,
author = {ابراهیمی نصرآبادی, خسرو and همام, سیدمسعود and میرانوری بایگی, اعظم سادات},
title = {کانی شناسی صنعتی کانسار کائولن یاسمینا با نگرشی بر آلتراسیون منطقه},
booktitle = {پانزدهمین همایش بلور شناسی و کانی شناسی ایران},
year = {2008},
location = {ايران},
keywords = {کانی شناسی صنعتی - کائولن - یاسمینا},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T کانی شناسی صنعتی کانسار کائولن یاسمینا با نگرشی بر آلتراسیون منطقه
%A ابراهیمی نصرآبادی, خسرو
%A همام, سیدمسعود
%A میرانوری بایگی, اعظم سادات
%J پانزدهمین همایش بلور شناسی و کانی شناسی ایران
%D 2008

[Download]