مهندسی شیمی ایران, دوره (7), شماره (37), سال (2009-1) , صفحات (64-74)

عنوان : ( بررسی مقایسه‏‎ ای روش‏‎ ‎های ذخیره سازی و انتقال گاز طبیعی‏ شامل فشرده سازی، جذب سطحی و هیدرات‏ )

نویسندگان: حامد رشیدی , علی احمدپور ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

افزایش تعداد وسایل نقلیه، استفاده از سوخت های پاک مانند گاز طبیعی را به عنوان یکی از راههای مبارزه ‏با آلودگی هوا بسیار مورد توجه قرار داده است. متاسفانه گاز طبیعی به لحاظ میزان انرژی در واحد حجم در ‏رده بسیار پایین تری نسبت به بنزین قرار می گیرد. به همین دلیل محققین به دنبال روش های ایمن و ارزان ‏قیمتی هستند تا بتوانند مقادیر زیاد گاز را در کمترین حجم ممکنه ذخیره و همچنین منتقل نمایند. روش ‏های مختلف ذخیره سازی و انتقال گاز طبیعی بسته به نوع مخزن گازی، مسافت آن تا بازارهای مصرف، ‏میزان سرمایه گذاری مورد نظر و سایر پارامترهای عملیاتی هر کدام از خصوصیات ویژه ای برخوردار می ‏باشند. در این مقاله سه روش گاز طبیعی فشرده شده ، گاز طبیعی جذب شده ‏ و هیدرات گاز طبیعی‏ ‏ به ‏عنوان سه راهکار پیشنهادی جهت استفاده از گاز در اتومبیل ها و همچنین به عنوان راههایی جهت حمل و ‏نقل آن در مقیاس زیاد از طریق دریا، از جنبه های مختلف مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته اند.‏

کلمات کلیدی

, ذخیره سازی, انتقال, گاز طبیعی فشرده شده, گاز طبیعی جذب شده, هیدرات.‏
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1007788,
author = {رشیدی, حامد and احمدپور, علی},
title = {بررسی مقایسه‏‎ ای روش‏‎ ‎های ذخیره سازی و انتقال گاز طبیعی‏ شامل فشرده سازی، جذب سطحی و هیدرات‏},
journal = {مهندسی شیمی ایران},
year = {2009},
volume = {7},
number = {37},
month = {January},
issn = {1735-5400},
pages = {64--74},
numpages = {10},
keywords = {ذخیره سازی، انتقال، گاز طبیعی فشرده شده، گاز طبیعی جذب شده، هیدرات.‏},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی مقایسه‏‎ ای روش‏‎ ‎های ذخیره سازی و انتقال گاز طبیعی‏ شامل فشرده سازی، جذب سطحی و هیدرات‏
%A رشیدی, حامد
%A احمدپور, علی
%J مهندسی شیمی ایران
%@ 1735-5400
%D 2009

[Download]