مشکوه, دوره (57.56), سال (1997-11) , صفحات (146-164)

عنوان : ( حسینیه ها در بافت تاریخی شهر مشهد )

نویسندگان: محمدرحیم رهنماء ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف بررسی وضعییت کالبدی ، تاریخی و نحوه شکل گیری و فعالیت حسینیه ها در بافت تاریخی شهر مشهد است.

کلمات کلیدی

, حسینیه , بافت تاریخی , شهر مشهد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1007793,
author = {رهنماء, محمدرحیم},
title = {حسینیه ها در بافت تاریخی شهر مشهد},
journal = {مشکوه},
year = {1997},
volume = {57.56},
month = {November},
issn = {1683-8033},
pages = {146--164},
numpages = {18},
keywords = {حسینیه ، بافت تاریخی ، شهر مشهد ،بررسی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T حسینیه ها در بافت تاریخی شهر مشهد
%A رهنماء, محمدرحیم
%J مشکوه
%@ 1683-8033
%D 1997

[Download]