دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران , 2008-10-20

عنوان : ( ساخت جاذب های کربنی از هسته خرما با استفاده از عامل های شیمیایی اسید فسفریک و کلرید روی )

نویسندگان: علی احمدپور , ابراهیم ارام تن ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هسته خرما که جزو ضایعات کشاورزی می باشد با استفاده از فعال سازی شیمیایی به محصول با ارزش کربن فعال تبدیل گردید. مواد خام با استفاده از عامل های شیمیایی اسید فسفریک و کلرید روی، با نسبت های تلقیح متفاوت در دماهای 450 الی °C550 تحت عملیات حرارتی قرار گرفته و به جاذب های با سطح ویژه بالا تبدیل شدند. جاذب های تولیدی با اسید فسفریک توسط دو روش مختلف با نسبت های تلقیح متفاوت (1:1 تا 1:4 ) و (5/0 :1 تا 1:2 ) تهیه گردیدند. همچنین، کربن های فعال با استفاده از کلرید روی با نسبت های وزنی متفاوت (25/0 تا 2) در دمای °C500 تولید شدند که با افزایش نسبت تلقیح تا مقدار 1:1، سطح ویژه یک روند افزایشی داشت. کربن های فعال شده توسط اسید فسفریک دارای سطح فعال، درصد کاهش وزن و درصد بازیابی شیمیایی کمتری از کربن های فعال شده با کلرید روی بوده اند.

کلمات کلیدی

, هسته خرما, فعال سازی شیمیایی, اسید فسفریک, کلرید روی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1007794,
author = {احمدپور, علی and ارام تن, ابراهیم},
title = {ساخت جاذب های کربنی از هسته خرما با استفاده از عامل های شیمیایی اسید فسفریک و کلرید روی},
booktitle = {دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران},
year = {2008},
location = {تبریز, ايران},
keywords = {هسته خرما، فعال سازی شیمیایی، اسید فسفریک، کلرید روی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ساخت جاذب های کربنی از هسته خرما با استفاده از عامل های شیمیایی اسید فسفریک و کلرید روی
%A احمدپور, علی
%A ارام تن, ابراهیم
%J دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
%D 2008

[Download]