مشکوه, دوره (59.58), سال (1998-5) , صفحات (232-248)

عنوان : ( مشهد شهری تاریخی - فرهنگی )

نویسندگان: محمدرحیم رهنماء ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف برسی جایگاه فرهنگی تاریخی شهر مشهددر سطح شاخصهای عملکردی است. زیرا ابراساس شاخصهای وزارت مسکن وشهرسازی مشهد تاریخی محسوب نشده است

کلمات کلیدی

, مشهد , شهر , تاریخی فرهنگی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1007795,
author = {رهنماء, محمدرحیم},
title = {مشهد شهری تاریخی - فرهنگی},
journal = {مشکوه},
year = {1998},
volume = {59.58},
month = {May},
issn = {1683-8033},
pages = {232--248},
numpages = {16},
keywords = {مشهد ، شهر ، تاریخی فرهنگی ،},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مشهد شهری تاریخی - فرهنگی
%A رهنماء, محمدرحیم
%J مشکوه
%@ 1683-8033
%D 1998

[Download]