صفه, دوره (38), سال (2004-7) , صفحات (2-18)

عنوان : ( تحلیلی بر ضرورت شکل گیری و نقش جدید گلبار )

نویسندگان: عیسی ابراهیم زاده , محمدرحیم رهنماء , محمد نگهبان مروی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف روند شگل کیری شهر گلبهار در رابطه باتمرکز زدایی از شهر مشهد می باشد.

کلمات کلیدی

, تحلیل , شکل گیری, گلبهار
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1007800,
author = {عیسی ابراهیم زاده and رهنماء, محمدرحیم and محمد نگهبان مروی},
title = {تحلیلی بر ضرورت شکل گیری و نقش جدید گلبار},
journal = {صفه},
year = {2004},
volume = {38},
month = {July},
issn = {1683-870x},
pages = {2--18},
numpages = {16},
keywords = {تحلیل ،شکل گیری، گلبهار ،مشهد},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تحلیلی بر ضرورت شکل گیری و نقش جدید گلبار
%A عیسی ابراهیم زاده
%A رهنماء, محمدرحیم
%A محمد نگهبان مروی
%J صفه
%@ 1683-870x
%D 2004

[Download]