دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران , 2008-10-20

عنوان : ( بررسی تاثیر نسبت ماده فعال ساز در تهیه کربن فعال جهت ذخیره سازی متان )

نویسندگان: حامد رشیدی , علی احمدپور ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله ذخیره سازی گاز متان بر روی کربن های فعالی که به کمک KOH و NaOH تهیه گردیده اند، مورد بررسی قرار گرفته است. دو عامل حجم بالای روزنه های ریز و دانسیته زیاد برای ذخیره سازی مقدار مناسبی از گاز طبیعی (متان) بسیار حیاتی می باشند. تاثیر نسبت ماده شیمیایی به زغال سنگ (R) در سه سطح 2، 5/2 و 3 در تهیه کربن فعال بررسی شد. کربن های تهیه شده با KOH دارای حجم روزنه های ریز زیاد می باشند در حالی که استفاده از NaOH موجب بالاتر رفتن دانسیته کربن ها شده و منجر به ذخیره سازی مقدار بیشتری از گاز متان در حجم محدود می گردد. بیشترین مقدار ذخیره سازی مربوط به سری NaOH در 3R= و برابر با V/V 151 است. میزان گاز دفع شده در هر دو سری در حدود 10 درصد کمتر از گاز جذب شده می باشد.

کلمات کلیدی

, ذخیره سازی, متان, کربن فعال, NaOH, KOH, نسبت ماده فعال ساز.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1007801,
author = {رشیدی, حامد and احمدپور, علی},
title = {بررسی تاثیر نسبت ماده فعال ساز در تهیه کربن فعال جهت ذخیره سازی متان},
booktitle = {دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران},
year = {2008},
location = {تبریز, ايران},
keywords = {ذخیره سازی، متان، کربن فعال، NaOH، KOH، نسبت ماده فعال ساز.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تاثیر نسبت ماده فعال ساز در تهیه کربن فعال جهت ذخیره سازی متان
%A رشیدی, حامد
%A احمدپور, علی
%J دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
%D 2008

[Download]