مطالعات اسلامی, شماره (78), سال (2008-2) , صفحات (71-107)

عنوان : ( حقیقت نگری و واقع گرایی آموزه های وحیانی )

نویسندگان: سهیلا پیروزفر ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

دانشمندان علوم اسلامی سبب نزول را رویدادی می دانند که هم زمان با آن یا اندکی پس از آن، آیه یا آیاتی در گزارش، تحلیل یا نقد آن نازل شده است. بیشتر قرآن پژوهان و مفسران، اسباب نزول را ابزار مهمی برای فهم آیات الهی دانسته و به گستردگی فواید آن را مورد توجّه قرار داده و نمونه هایی از آن را گزارش کرده اند. در این میان، نوع نگاه برخی به اسباب نزول متفاوت است و به تعامل میان فضای جامعه و نزول آیات نظر دارند. در این نوشتار، ضمن بررسی گفتار دانشمندان، بیان شده است که آیاتی که ناظر به جریان یا حادثة خاصّی است صرفاً نشان گر واقع نگری آیات الهی است. گروهی دیگر اسباب نزول را ابزاری مهم در تفسیر نمی دانند و آفتهای مراجعه به آن را یادآور می شوند.

کلمات کلیدی

, قرآن, سبب نزول, تفسیر, واقع نگری, لوح محفوظ.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1007803,
author = {پیروزفر, سهیلا},
title = {حقیقت نگری و واقع گرایی آموزه های وحیانی},
journal = {مطالعات اسلامی},
year = {2008},
number = {78},
month = {February},
issn = {1010-4992},
pages = {71--107},
numpages = {36},
keywords = {قرآن، سبب نزول، تفسیر، واقع نگری، لوح محفوظ.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T حقیقت نگری و واقع گرایی آموزه های وحیانی
%A پیروزفر, سهیلا
%J مطالعات اسلامی
%@ 1010-4992
%D 2008

[Download]