جغرافیا و توسعه ناحیه ای, سال (2006-3) , صفحات (247-248)

عنوان : ( کزارش سومین مجمع جهانی شهر در ونکورکانادا (29 خرداد الی 2 تیرماه 1385) )

نویسندگان: محمدرحیم رهنماء ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف این ترجه ارایه خلاصه ای از گزارش مجمع جهانی شهر در ونکور کانادا می باشد. در این مجمع بیش از 1000 نفر متخصص از سراسر جهان جمع شدند.

کلمات کلیدی

, ونکور, کانادا, گزارش ف مجمع , جهانی ,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1007804,
author = {رهنماء, محمدرحیم},
title = {کزارش سومین مجمع جهانی شهر در ونکورکانادا (29 خرداد الی 2 تیرماه 1385)},
journal = {جغرافیا و توسعه ناحیه ای},
year = {2006},
month = {March},
issn = {2008-1391},
pages = {247--248},
numpages = {1},
keywords = {ونکور، کانادا، گزارش ف مجمع ، جهانی ، شهر},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T کزارش سومین مجمع جهانی شهر در ونکورکانادا (29 خرداد الی 2 تیرماه 1385)
%A رهنماء, محمدرحیم
%J جغرافیا و توسعه ناحیه ای
%@ 2008-1391
%D 2006

[Download]