همایش توانمندیهای جغرافیا در برنامه ریزی توسعه , 2003-01-02

عنوان : ( توزیع فضایی مطلوب کاربری اراضی شهری ، ذخیره انرژی ، کاهش الودگیهای محیطی و توسعه پایدار شهری در مشهد )

نویسندگان: محمدرحیم رهنماء ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف مقاله بررسی ژراکنش مطلوب کاربری اراضی شهری در شهر مشهد با توجه به جنبه های حفظ انر‍ژی می باشد

کلمات کلیدی

،مشهد، فضایی، کربری اراضی،توسعه پایدار
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1007879,
author = {رهنماء, محمدرحیم},
title = {توزیع فضایی مطلوب کاربری اراضی شهری ، ذخیره انرژی ، کاهش الودگیهای محیطی و توسعه پایدار شهری در مشهد},
booktitle = {همایش توانمندیهای جغرافیا در برنامه ریزی توسعه},
year = {2003},
location = {lمشهد دانشگاه آزاد اسلامی, ايران},
keywords = {،مشهد، فضایی، کربری اراضی،توسعه پایدار شهری},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T توزیع فضایی مطلوب کاربری اراضی شهری ، ذخیره انرژی ، کاهش الودگیهای محیطی و توسعه پایدار شهری در مشهد
%A رهنماء, محمدرحیم
%J همایش توانمندیهای جغرافیا در برنامه ریزی توسعه
%D 2003

[Download]