همایش توسعه پایدار و اشتغال و مدیریت آن در مناطق غِر برخوردارسیسان و بلوچستان , 2004-03-06

عنوان : ( تامین مسکن شهری و تاثیر آن بر رونق اشتغال در استان سیستان و بلوچستان )

نویسندگان: محمدرحیم رهنماء , محد نگهبان مروی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف مقاله تحلیل وضعیت مسکن در استان سیستان وبلوچستا در دوره های آماری 1355 تا 1375 از نظر شاخصهای کمی و کیفی می باشد

کلمات کلیدی

, تامین مسکن شهری, , اشتغال , استان سیستان و
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1007882,
author = {رهنماء, محمدرحیم and محد نگهبان مروی},
title = {تامین مسکن شهری و تاثیر آن بر رونق اشتغال در استان سیستان و بلوچستان},
booktitle = {همایش توسعه پایدار و اشتغال و مدیریت آن در مناطق غِر برخوردارسیسان و بلوچستان},
year = {2004},
location = {زاهدان, ايران},
keywords = {تامین مسکن شهری، ،اشتغال ،استان سیستان و بلوچستان},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تامین مسکن شهری و تاثیر آن بر رونق اشتغال در استان سیستان و بلوچستان
%A رهنماء, محمدرحیم
%A محد نگهبان مروی
%J همایش توسعه پایدار و اشتغال و مدیریت آن در مناطق غِر برخوردارسیسان و بلوچستان
%D 2004

[Download]