نهمین کنفرانس جوش و بازرسی , 2008-10-22

عنوان : ( تاثیر مس بر روی ریز ساختار و آخال های جوش های چند راهه فولادهای کم آلیاژی )

نویسندگان: محسن حدادسبزوار ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این تحقیق تأثیر مس بر روی ریزساختار و چقرمگی در جوش‌های چند راهه‌ی فولادهای کم آلیاژی مورد بررسی قرار گرفت. جوش‌کاری به روش الکترود دستی و در وضعیت تخت، بر اساس استاندارد AWS A5.5-96 انجام شد. مس به صورت خالص به پوشش الکترود اضافه شد به طوریکه فلز جوش حاوی 14/0، 53/0، و wt.% 94/0 مس باشد. ریزساختار با استفاده از میکروسکوپ نوری و الکترونی روبشی در ناحیه‌ی ستونی و حرارت دیده مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان می‌دهد که افزایش مقدار مس فلز جوش به افزایش مقدار فریت سوزنی به خرج فریت اولیه و فریت با فاز ثانویه منجر می‌شود. مقدار ریزفازها نیز به طور مرتب با افزایش مقدار کروم افزایش می‌یابد. سختی به طور مرتب افزایش یافته اما چقرمگی به طور مرتب کاهش می‌یابد که متناسب با افزایش سختی است. جدایش مس و تغییر ماهیت ریزفازها نیز از جمله دیگر مکانیزم‌های کاهش چقرمگی می‌باشند.

کلمات کلیدی

, مس , ریز ساختار , آخال ها , فولادهای کم آلیاژ, جوشکاری الکترود دستی ,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1007884,
author = {حدادسبزوار, محسن},
title = {تاثیر مس بر روی ریز ساختار و آخال های جوش های چند راهه فولادهای کم آلیاژی},
booktitle = {نهمین کنفرانس جوش و بازرسی},
year = {2008},
location = {اصفهان, ايران},
keywords = {مس -ریز ساختار -آخال ها - فولادهای کم آلیاژ-جوشکاری الکترود دستی -},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تاثیر مس بر روی ریز ساختار و آخال های جوش های چند راهه فولادهای کم آلیاژی
%A حدادسبزوار, محسن
%J نهمین کنفرانس جوش و بازرسی
%D 2008

[Download]