نهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی , 2008-10-22

عنوان : ( تأثیر کروم بر روی ریزساختار و تشکیل آخال‌ها در جوش‌های چند راهه‌ی فولادهای کم آلیاژی در روش جوشکاری الکترود دستی )

نویسندگان: محسن حدادسبزوار ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این تحقیق تأثیر کروم بر روی ریزساختار و تشکیل آخال‌ها در جوش‌های چند راهه‌ی فولادهای کم آلیاژی مورد بررسی قرار گرفت. جوش‌کاری به روش الکترود دستی و در وضعیت تخت، بر اساس استاندارد AWS A5.5-96 انجام شد. کروم به شکل فروکروم به پوشش الکترود اضافه شد به طوری که فلز جوش حاوی 05/0، 53/0، و wt.% 91/0 کروم باشد. ریزساختار با استفاده از میکروسکوپ نوری و الکترونی روبشی در ناحیه‌ی ستونی و حرارت دیده مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان می‌دهد که افزایش مقدار کروم فلز جوش به افزایش مقدار فریت سوزنی به خرج فریت اولیه و فریت با فاز ثانویه منجر می‌شود. مقدار ریزفازها نیز به طور مرتب با افزایش مقدار کروم افزایش می‌یابد. همچنین به نظر می‌رسد کروم بر روی مشخصات ظاهری آخال‌ها (مثل کسر حجمی و اندازه‌ی متوسط آنها) و فازهای تشکیل‌دهنده‌ی آنها تأثیری ندارد.

کلمات کلیدی

, کروم, ریزساختار, آخال‌ها, جوش‌های چند راهه, فولادهای کم آلیاژی, جوشکاری الکترود دستی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1007885,
author = {حدادسبزوار, محسن},
title = {تأثیر کروم بر روی ریزساختار و تشکیل آخال‌ها در جوش‌های چند راهه‌ی فولادهای کم آلیاژی در روش جوشکاری الکترود دستی},
booktitle = {نهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی},
year = {2008},
location = {اصفهان, ايران},
keywords = {کروم، ریزساختار، آخال‌ها، جوش‌های چند راهه، فولادهای کم آلیاژی، جوشکاری الکترود دستی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تأثیر کروم بر روی ریزساختار و تشکیل آخال‌ها در جوش‌های چند راهه‌ی فولادهای کم آلیاژی در روش جوشکاری الکترود دستی
%A حدادسبزوار, محسن
%J نهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی
%D 2008

[Download]