دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز, دوره (9), شماره (3), سال (2008-11) , صفحات (222-234)

عنوان : ( بررسی بافت شناختی اثر اسید هیا لورونیک وترکیب curcuma longa-Ghee..بر ترمیم لثه به دنبال )

نویسندگان: حبیب ا..قنبری , نصر ا..ساغراوانیان , مهدی ذاکری , مسعود ذاکری , ناصر مهدوی شهری , احسان برادران , زارعیان , حیدر پارسیان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بررسی بافت شناختی اثر اسید هیا لورونیک وترکیب curcuma longa-Ghee..بر ترمیم لثه به دنبال

کلمات کلیدی

, اسید هیا لورونیک , ترمیم , لثه , ذردچوبه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1007892,
author = {حبیب ا..قنبری and نصر ا..ساغراوانیان and مهدی ذاکری and مسعود ذاکری and مهدوی شهری, ناصر and احسان برادران and زارعیان and حیدر پارسیان},
title = {بررسی بافت شناختی اثر اسید هیا لورونیک وترکیب curcuma longa-Ghee..بر ترمیم لثه به دنبال},
journal = {دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز},
year = {2008},
volume = {9},
number = {3},
month = {November},
issn = {3426-1728},
pages = {222--234},
numpages = {12},
keywords = {اسید هیا لورونیک - ترمیم - لثه - ذردچوبه},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی بافت شناختی اثر اسید هیا لورونیک وترکیب curcuma longa-Ghee..بر ترمیم لثه به دنبال
%A حبیب ا..قنبری
%A نصر ا..ساغراوانیان
%A مهدی ذاکری
%A مسعود ذاکری
%A مهدوی شهری, ناصر
%A احسان برادران
%A زارعیان
%A حیدر پارسیان
%J دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
%@ 3426-1728
%D 2008

[Download]