علوم اجتماعی, سال (2007-9)

عنوان : ( بررسی میزان رضایت شغلی کارکنان اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان خراسان رضوی و عوامل موثر بر آن )

نویسندگان: محسن نوغانی دخت بهمنی , مسعود ایمانیان , سید کمال الدین حسینی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

عوامل سازمانی ,سمت و شهرستان محل خدمت رابطه معنا دار با رضایت شغلی دارد.

کلمات کلیدی

, رضایت شغلی , عوامل سازمانی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1007910,
author = {نوغانی دخت بهمنی, محسن and مسعود ایمانیان and سید کمال الدین حسینی},
title = {بررسی میزان رضایت شغلی کارکنان اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان خراسان رضوی و عوامل موثر بر آن},
journal = {علوم اجتماعی},
year = {2007},
month = {September},
issn = {2008-1383},
keywords = {رضایت شغلی - عوامل سازمانی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی میزان رضایت شغلی کارکنان اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان خراسان رضوی و عوامل موثر بر آن
%A نوغانی دخت بهمنی, محسن
%A مسعود ایمانیان
%A سید کمال الدین حسینی
%J علوم اجتماعی
%@ 2008-1383
%D 2007

[Download]