نظارت همگانی ,شهروندی و توسعه سازمانی , 2008-04-20

عنوان : ( رضایتمندی شهروندان از شهرداری بر پایه خواسته ها و داشته ها(مطالعه موردی شهر مشهد ) )

نویسندگان: غلامرضا صدیق اورعی , سید کمال الدین حسینی , محسن نوغانی دخت بهمنی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این تحقیق بصورت پیمایشی ودر سطح شهر مشهد انجام شده است.

کلمات کلیدی

, شهروندان , رضایتمندی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1007911,
author = {صدیق اورعی, غلامرضا and سید کمال الدین حسینی and نوغانی دخت بهمنی, محسن},
title = {رضایتمندی شهروندان از شهرداری بر پایه خواسته ها و داشته ها(مطالعه موردی شهر مشهد )},
booktitle = {نظارت همگانی ,شهروندی و توسعه سازمانی},
year = {2008},
location = {تهران, ايران},
keywords = {شهروندان ; رضایتمندی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T رضایتمندی شهروندان از شهرداری بر پایه خواسته ها و داشته ها(مطالعه موردی شهر مشهد )
%A صدیق اورعی, غلامرضا
%A سید کمال الدین حسینی
%A نوغانی دخت بهمنی, محسن
%J نظارت همگانی ,شهروندی و توسعه سازمانی
%D 2008

[Download]