سومین کنگره ملی دامپزشکی حیوانات کوچک , 2006-11-12

عنوان : ( مقایسه ی اثرات پیروکسیکام و کتوپروفن بر مخاط معده ی سگ (مطالعه ی اندوسکوپیک) )

نویسندگان: جواد خوش نگاه , علیرضا کامرانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

داروهای ضد التهاب غیراستروئیدی، ضمن برخورداری از قابلیت های درمانی از علل مهم ایجاد اثرات سوء معدی از جمله گاستریت حاد به شمار می روند....

کلمات کلیدی

, پیروکسیکام, کتوپروفم, معده, اندوسکوپی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1007934,
author = {خوش نگاه, جواد and کامرانی, علیرضا},
title = {مقایسه ی اثرات پیروکسیکام و کتوپروفن بر مخاط معده ی سگ (مطالعه ی اندوسکوپیک)},
booktitle = {سومین کنگره ملی دامپزشکی حیوانات کوچک},
year = {2006},
location = {تهران, ايران},
keywords = {پیروکسیکام، کتوپروفم، معده، اندوسکوپی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مقایسه ی اثرات پیروکسیکام و کتوپروفن بر مخاط معده ی سگ (مطالعه ی اندوسکوپیک)
%A خوش نگاه, جواد
%A کامرانی, علیرضا
%J سومین کنگره ملی دامپزشکی حیوانات کوچک
%D 2006

[Download]