شانزدهمین کنگره صنایع غذائی , 2006-04-12

عنوان : ( استفاده از برچسب های زمان – دما در کاهش ضایعات مواد غذائی )

نویسندگان: ناصر صداقت , مهسا ضیابخش دیلمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه شاهد هستیم که روی تمام مواد غذایی زمان ماندگاری آنها درج شده است و برای این امر, سیستم های تاریخ گذاری متفاوتی مورد استفاده قرار می گیرد. و البته سیستم تاریخ گذاری باز (تاریخ بسته بندی, فروش تا تاریخ, استفاده تا تاریخ, بهترین زمان استفاده تا) بصورت متداول تری اعمال می شود. با توجه به معایب خاص هر یک از این سیستم ها خود را دارند, کاری که انجام شد ادغام دو سیستم تاریخ گذاری و در کنار آن اطلاع رسانی در مورد مناسب ترین شرایط نگهداری خانگی بود. اما حتی در مناسبترین حالت نیزاین سیستم جدید بیانگر شرایط حقیقی اعمال شده در حین توزیع و بنابر این سطح واقعی کیفیت هر محصول خاص نبود. زمان ماندگاری به 4 عامل اصلی وابسته است:1- فرمولاسیون 2- فرایند 3- بسته بندی و4- شرایط توزیع ونگهداری. ایمنی و کیفیت بسیاری از محصولات فساد پذیر مانند مواد غذایی, دارو ها, واکسن ها و فراورده های خونی یطور اساسی وابسته به اعمال شرایط مناسب در طی توزیع و نگهداری می باشد. و باید اذعان داشت بخش قابل توجه ضایعات مواد غذایی در زنجیره توزیع رخ می دهد. فاکتور های مانند ترکیب گازی, رطوبت نسبی و دما زمان ماندگاری حقیقی محصول را تحت تاثیر قرار می دهند. در این بین شرایط نا مناسب دمایی دلیل قریب به اتفاق فساد محصولات غذایی بوده بگونه ایکه مطابق آمار یک سوم از ضایعات مواد غذایی از این طریق بر ما تحمیل می شود.

کلمات کلیدی

, ماندگاری, برچسب های زمان – دما , ضایعات
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1007988,
author = {صداقت, ناصر and ضیابخش دیلمی, مهسا},
title = {استفاده از برچسب های زمان – دما در کاهش ضایعات مواد غذائی},
booktitle = {شانزدهمین کنگره صنایع غذائی},
year = {2006},
location = {گرگان, ايران},
keywords = {ماندگاری; برچسب های زمان – دما ; ضایعات},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T استفاده از برچسب های زمان – دما در کاهش ضایعات مواد غذائی
%A صداقت, ناصر
%A ضیابخش دیلمی, مهسا
%J شانزدهمین کنگره صنایع غذائی
%D 2006

[Download]