اولین همایش ملی فرآوری و بسته بندی پسته , 2007-12-04

عنوان : ( بررسی اثر بسته بندی و شرایط نگهداری بر خواص حسی پسته برشته واریته اوحدی )

نویسندگان: ناصر صداقت , ندا هاشمی , معصومه راعی , علی شریف ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پسته ایران از لحاظ کیفیت از مرغوبیت بالایی برخوردار بوده دارای بهترین عطر و طعم می باشد. به دلیل سازگاری پسته با شرایط کویری کشورمان، این محصول از جایگاه ویژه اقتصادی در کشور برخوردار است . ایران مقام نخست تولید و صادرات پسته دنیا را به خود اختصاص داده است. از عوامل موثر بر افزایش میزان صادرات پسته کشور می توان به افزایش کیفیت پسته و بسته بندی مناسب اشاره نمود. در این تحقیق پسته شور واریته اوحدی از لحاظ صفات حسی (طعم ،بافت و پذیرش کلی ) مورد آزمون قرار گرفتند. این آزمون در قالب طرح کاملا\" تصادفی با 4 فاکتور جنس بسته در 3سطح (فیلم های OPP ، فیلم متالیزه و فیلم 5 لایه مرکب)، شرایط بسته بندی در 4سطح (گازهای دی اکسید کربن و ازت، هوای معمولی و خلا) ، دمای نگهداری در 2سطح (دماهای 20 و 40 درجه سانتیگراد) و زمان نگهداری در 4سطح (دوره های زمانی صفر، 3، 6و 9 ماه) در سه تکرار مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل نشان داد که ماندگاری پسته در دمای پایین (20 درجه سانتیگراد) نسبت به دمای بالا (40 درجه سانتیگراد ) بیشتر می باشد . ضمنا\" با افزایش زمان نگهداری کیفیت پسته کاهش می یابد (0.01P<). و همچنین پسته های نگهداری شده در گازهای ازت، دی اکسید کربن و خلا نسبت به هوای معمولی از لحاظ ارزیابی حسی (پذیرش کلی) از کیفیت بالاتری برخورداربوده‏اند(0.01P<).

کلمات کلیدی

, پسته برشته, بسته بندی, فیلم 5 لایه مرکب, فیلم متالیزه, OPP , ارزیابی حسی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1007992,
author = {صداقت, ناصر and ندا هاشمی and معصومه راعی and شریف, علی},
title = {بررسی اثر بسته بندی و شرایط نگهداری بر خواص حسی پسته برشته واریته اوحدی},
booktitle = {اولین همایش ملی فرآوری و بسته بندی پسته},
year = {2007},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {پسته برشته، بسته بندی، فیلم 5 لایه مرکب، فیلم متالیزه، OPP ، ارزیابی حسی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی اثر بسته بندی و شرایط نگهداری بر خواص حسی پسته برشته واریته اوحدی
%A صداقت, ناصر
%A ندا هاشمی
%A معصومه راعی
%A شریف, علی
%J اولین همایش ملی فرآوری و بسته بندی پسته
%D 2007

[Download]