همایش مدیریت یکپارچه شهری , 2006-05-05

عنوان : ( مدل هماهنگی بین فعالیتهای کالبدی – فضاییدستگاههای اجرایی خدمات رسان شهری با سیتم اطلاعات جغرافیایی , نمونه شهر مشهد )

نویسندگان: محمدرحیم رهنماء , سید محمد توکلی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف مقاله ارایه مدلی برای هماهنگی بین دستگاهی در حوزه مدیریت شهری در شهر مشهد در زمینه فعالیتهای عمراتن شهری است.

کلمات کلیدی

, مدل هماهنگی, کالبدی – فضایی , دستگاههای اجرایی, خدمات رسان شهری, ا سیتم اطلاعات جغرافیایی ,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1008009,
author = {رهنماء, محمدرحیم and سید محمد توکلی},
title = {مدل هماهنگی بین فعالیتهای کالبدی – فضاییدستگاههای اجرایی خدمات رسان شهری با سیتم اطلاعات جغرافیایی , نمونه شهر مشهد},
booktitle = {همایش مدیریت یکپارچه شهری},
year = {2006},
location = {مشهد دانشکده اقتصاد دانشگاه فردوسی, ايران},
keywords = {مدل هماهنگی، کالبدی – فضایی ،دستگاههای اجرایی، خدمات رسان شهری،ا سیتم اطلاعات جغرافیایی ، مشهد},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مدل هماهنگی بین فعالیتهای کالبدی – فضاییدستگاههای اجرایی خدمات رسان شهری با سیتم اطلاعات جغرافیایی , نمونه شهر مشهد
%A رهنماء, محمدرحیم
%A سید محمد توکلی
%J همایش مدیریت یکپارچه شهری
%D 2006

[Download]