همایش مدیریت یکپارچه شهری , 2006-05-05

عنوان : ( رشد حاشیه نشینی جهشی در منطقه آب وبرق مشهد )

نویسندگان: محمدرحیم رهنماء , افسانه عابدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف مقاله بررس روند شکل گیری حاشیه نشینی در منطقه آب برق مشهد به ویژه در قالب حاشیه نشینی جهشی می باشد

کلمات کلیدی

, حاشیه نشینی, جهشی, منطقه آب وبرق ,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1008010,
author = {رهنماء, محمدرحیم and افسانه عابدی},
title = {رشد حاشیه نشینی جهشی در منطقه آب وبرق مشهد},
booktitle = {همایش مدیریت یکپارچه شهری},
year = {2006},
location = {دانشکد ه اقتصاد انشگاه مشهد, ايران},
keywords = {حاشیه نشینی، جهشی، منطقه آب وبرق ، مشهد},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T رشد حاشیه نشینی جهشی در منطقه آب وبرق مشهد
%A رهنماء, محمدرحیم
%A افسانه عابدی
%J همایش مدیریت یکپارچه شهری
%D 2006

[Download]