چهارمین همایش بررسی مسایل اقتصادی خراسان , 2003-01-28

عنوان : ( بررسی نیازهای خدماتی جهانگردان در شهر مشهد )

نویسندگان: محمدرحیم رهنماء ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف بررسی نیازهای خدماتی گردشگران خارجی در زمینه های مختلف از جمله حمل ونقل ، بهداشت ، امنیتو غیره در شهر مشهد می باشد.

کلمات کلیدی

, بررسی , نیاز خدماتی, جهانگردان ,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1008011,
author = {رهنماء, محمدرحیم},
title = {بررسی نیازهای خدماتی جهانگردان در شهر مشهد},
booktitle = {چهارمین همایش بررسی مسایل اقتصادی خراسان},
year = {2003},
location = {دانشگاه مشهد, ايران},
keywords = {بررسی ،نیاز خدماتی، جهانگردان ، مشهد},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی نیازهای خدماتی جهانگردان در شهر مشهد
%A رهنماء, محمدرحیم
%J چهارمین همایش بررسی مسایل اقتصادی خراسان
%D 2003

[Download]