دومین گد هم آیی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی , 2007-08-26

عنوان : ( برخی مشکلات موجود در آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان )

نویسندگان: شهلا شریفی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این تحقیق درصدد آنیم که اگر نه به همه، حداقل به برخی مشکلاتی که در امر آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان وجود دارد اشاره کنیم. این مشکلات را در سه محور مورد بررسی قرار خواهیم داد: 1. مشکلات نظام نوشتاری فارسی کنونی( خط مربوط به سبک نوشتاری زبان فارسی دارای اشکالات زیادی است و شیوه مشخصی نیز برای نوشتن سبک گفتاری فارسی وجود ندارد) 2. فاصله سبک گفتاری و نوشتاری ( فاصله این دو سبک نسبت به برخی زبانهای دیگر مانند انگلیسی انقدر زیاد است که به نظر می رسد این دو سبک باید به صورت جداگانه تدریس شوند) 3. موجود نبودن متون و مواد درسی معتبر و مناسب برای آموزش این زبان به طور اخص به غیرفارسی زبانان در سطوح مختلف مبتدی، متوسط و پیشرفته ( در حال حاضر تعداد محدودی کتاب درسی برای آموزش فارسی به غیرفارسی زبانان در دسترس است که اشکالات فراوانی دارند من جمله این که طبق الگوی انگلیسی تهیه شده اند و مناسب تدریس زبان فارسی با توجه به ویژگیهای متفاوت و متمایز زبان فارسی نسبت به انگلیسی نیستند) این جستار بر آن است که برای مشکلات آموزش زبان فارسی تدابیر و راهکارهایی ارائه کند که امر آموزش را سرعت بخشیده و تسهیل کند.

کلمات کلیدی

, زبان فارسی, آموزش غیرفارسی زبانان, مشکلات, راهکارها
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1008014,
author = {شریفی, شهلا},
title = {برخی مشکلات موجود در آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان},
booktitle = {دومین گد هم آیی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی},
year = {2007},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {زبان فارسی، آموزش غیرفارسی زبانان، مشکلات، راهکارها},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T برخی مشکلات موجود در آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان
%A شریفی, شهلا
%J دومین گد هم آیی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی
%D 2007

[Download]