سومین کنگره علوم دامی کشور , 2008-10-15

عنوان : ( بررسی بافت شناسی دوازدهه در خفاش )

نویسندگان: زهره سعادت فر ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ددنوم اولین، کوتاه ترین و پهن ترین قسمت روده باریک است که از قسمت پیلوریک معده شروع و به ژژنوم ختم می شود.

کلمات کلیدی

, ددنوم, خفاش
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1008025,
author = {سعادت فر, زهره},
title = {بررسی بافت شناسی دوازدهه در خفاش},
booktitle = {سومین کنگره علوم دامی کشور},
year = {2008},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {ددنوم-خفاش},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی بافت شناسی دوازدهه در خفاش
%A سعادت فر, زهره
%J سومین کنگره علوم دامی کشور
%D 2008

[Download]