دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات , 2008-08-18

عنوان : ( نشت الکترولیت ها به عنوان شاخصی از تحمل به یخ زدگی در گیاه رازیانه )

نویسندگان: احمد نظامی , آسیه سیاه مرگویی , الهام عزیزی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اثر تنش سرما بر نشت الکترولیت ها در رازیانه

کلمات کلیدی

, سرما,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1008045,
author = {نظامی, احمد and سیاه مرگویی, آسیه and عزیزی, الهام},
title = {نشت الکترولیت ها به عنوان شاخصی از تحمل به یخ زدگی در گیاه رازیانه},
booktitle = {دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات},
year = {2008},
location = {کرج, ايران},
keywords = {سرما، رازیانه},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T نشت الکترولیت ها به عنوان شاخصی از تحمل به یخ زدگی در گیاه رازیانه
%A نظامی, احمد
%A سیاه مرگویی, آسیه
%A عزیزی, الهام
%J دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات
%D 2008

[Download]