دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات , 2008-08-18

عنوان : ( بررسی عکس العمل اکوتیپ های زیره سبز نسبت به تنش خشکی در مرحله جوانه زنی )

نویسندگان: زینب خراسانی , نرگس خمدی , احمد نظامی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اثر تنش خشکی بر جوانه زنی زیره سبز در مرحله جوانه زنی

کلمات کلیدی

, زیره سبز,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1008046,
author = {خراسانی, زینب and خمدی, نرگس and نظامی, احمد},
title = {بررسی عکس العمل اکوتیپ های زیره سبز نسبت به تنش خشکی در مرحله جوانه زنی},
booktitle = {دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات},
year = {2008},
location = {کرج, ايران},
keywords = {زیره سبز، خشکی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی عکس العمل اکوتیپ های زیره سبز نسبت به تنش خشکی در مرحله جوانه زنی
%A خراسانی, زینب
%A خمدی, نرگس
%A نظامی, احمد
%J دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات
%D 2008

[Download]