علوم اجتماعی, دوره (3), شماره (2), سال (2007-3) , صفحات (57-81)

عنوان : ( سنجش گرایش دانش اموزان دبیرستانی شهر مشهد به درس عربی و عوامل موثر بر آن )

نویسندگان: غلامرضا صدیق اورعی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مهمترین عوامل مرتبط با گرایش دانش آموزان به درس عربی عبارتند از :میزان جذابیت درس عربی , میزان اطلاع از مفید بودن این درس , میزان مذهبی بودن فرد ,میزان اطلاع از راه های یادگیری دقیق عربی

کلمات کلیدی

, گرایش , درس عربی , دبیرستان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1008061,
author = {صدیق اورعی, غلامرضا},
title = {سنجش گرایش دانش اموزان دبیرستانی شهر مشهد به درس عربی و عوامل موثر بر آن},
journal = {علوم اجتماعی},
year = {2007},
volume = {3},
number = {2},
month = {March},
issn = {2008-1383},
pages = {57--81},
numpages = {24},
keywords = {گرایش - درس عربی - دبیرستان},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T سنجش گرایش دانش اموزان دبیرستانی شهر مشهد به درس عربی و عوامل موثر بر آن
%A صدیق اورعی, غلامرضا
%J علوم اجتماعی
%@ 2008-1383
%D 2007

[Download]