پنجمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون , 2008-08-27

عنوان : ( طراحی و ارائه نرم افزار مناسب سنجش تراکم و اندازه قطرات سم )

نویسندگان: محمدامین دانشجو , محمدحسین عباسپور فرد , محمدحسین آق خانی , مهدی آرین ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در ایران یکی از عملیاتی ترین و مقرون به صرفه ترین روشها برای واسنجی سمپاش ها، استفاده از کاغذ های حساس به آب است. در حال حاضر برای سنجش اثر قطرات ثبت شده بر روی این کاغذها از روشهای دستی مانند میکروسکوپ که بسیار وقت گیر و کم دقت هستند، استفاده می شود. در این خصوص روش های مبتنی بر پردازش تصاویر می‌تواند ضمن افزایش دقت سبب صرفه جویی در وقت و هزینه نیز گردد. به همین دلیل در این مقاله، نرم افزاری ارائه شده است که به کمک روشهای پیشرفته پردازش تصویر، سنجش های لازم را بر روی قطرات پاشیده شده انجام می دهد. این اندازه گیری ها شامل محاسبه سطح هر لکه، قطر واقعی هر قطره، قطر های میانه عددی و حجمی قطرات، انحراف معیار قطرات، چگالی پاشش، درصد پوشش سطح کاغذ توسط قطرات و یکنواختی پاشش هستند. یکی از دستاورد های این طرح ابداع دو الگوریتم جدید در زمینه شمارش لکه های موجود در یک تصویر است. این نرم افزار به زبان ویژوال بیسیک نوشته شده و SIBA نام گذاری گردید. علاوه بر این محیط برنامه به گونه ای است که با کمترین تغییرات می توان از آن برای اندازه گیری هر نوع لکه ای در تصویر برای مطالعات مختلف بهره جست.

کلمات کلیدی

, کالیبراسیون, کاغذ حساس به آب, پردازش تصویر, برنامه نویسی, الگوریتم و لکه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1008074,
author = {دانشجو, محمدامین and عباسپور فرد, محمدحسین and آق خانی, محمدحسین and آرین, مهدی},
title = {طراحی و ارائه نرم افزار مناسب سنجش تراکم و اندازه قطرات سم},
booktitle = {پنجمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون},
year = {2008},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {کالیبراسیون، کاغذ حساس به آب، پردازش تصویر; برنامه نویسی; الگوریتم و لکه},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T طراحی و ارائه نرم افزار مناسب سنجش تراکم و اندازه قطرات سم
%A دانشجو, محمدامین
%A عباسپور فرد, محمدحسین
%A آق خانی, محمدحسین
%A آرین, مهدی
%J پنجمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
%D 2008

[Download]