پنجمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون , 2008-08-27

عنوان : ( ارزیابی و کاربرد نرم افزار مناسب سنجش تراکم و اندازه قطرات سم به کمک پردازش )

نویسندگان: محمدامین دانشجو , محمدحسین عباسپور فرد , محمدحسین آق خانی , مهدی آرین ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله به ارزیابی عملکرد نرم افزار SIBA که در قسمت اول ارائه شد، ازجنبه های مختلف سرعت، دقت عمل و کاربرد عملی آن پرداخته شد. در ارزیابی های مختلفی که از نرم افزار به عمل آمد، مشخص شد که بیشینه خطا مربوط به قطرات کوچک با خطای حدود 10 درصد است و کمینه خطا در اندازه گیری سطح لکه ها مربوط به قطرات بزرگ با کمتر از 1 درصد. این مقدار خطا در مورد سطوح نسبتاً بزرگ (مثل سطح برگ) باز هم کمتر بوده و به حدود 9/0 درصد کاهش می یابد. مهمترین علت بروز خطا از بین رفتن نقاطی از لکه ها در حین اسکن تصویر و نیز مشخصه ذاتی نمایش تصاویر دیجیتالی از طریق پیکسل ها و پله ای بودن لبه لکه ها بدلیل شکل مربعی پیکسل ها است. علی رغم این مقدار خطا، این نرم افزار در مقایسه با دیگر روشهای دستی و رایانه ای مقایسه شده، از سرعت و دقت به مراتب بالاتری برخوردار بود. در حال حاضر مهمترین محدودیت این نرم افزار در عدم تشخیص لکه های بهم چسبیده بصورت هوشمنداست که سبب می شود چنین لکه هایی را بعنوان یک لکه منظور کند.

کلمات کلیدی

, کالیبراسیون سمپاش, کاغذ حساس به آب, پردازش تصویر, برنامه نویسی,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1008075,
author = {دانشجو, محمدامین and عباسپور فرد, محمدحسین and آق خانی, محمدحسین and آرین, مهدی},
title = {ارزیابی و کاربرد نرم افزار مناسب سنجش تراکم و اندازه قطرات سم به کمک پردازش},
booktitle = {پنجمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون},
year = {2008},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {کالیبراسیون سمپاش، کاغذ حساس به آب، پردازش تصویر; برنامه نویسی; ارزیابی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی و کاربرد نرم افزار مناسب سنجش تراکم و اندازه قطرات سم به کمک پردازش
%A دانشجو, محمدامین
%A عباسپور فرد, محمدحسین
%A آق خانی, محمدحسین
%A آرین, مهدی
%J پنجمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
%D 2008

[Download]