هشتمین سمینار معادلات دیفرانسیل , 2008-07-19

عنوان : ( انشعابات یک سیتم نوسان کنند ه تحت اثر جملات غیر خطی )

نویسندگان: زهرا افشارنژاد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله ببررسی اثر اختلات جملات خیر خطی اصطکاک بر روی معادله دیفراسیل مرتبه سه می پردازیم

کلمات کلیدی

, احتلال, جواب های دور های, معادله دیفراسیل مرتبه سه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1008083,
author = {افشارنژاد, زهرا},
title = {انشعابات یک سیتم نوسان کنند ه تحت اثر جملات غیر خطی},
booktitle = {هشتمین سمینار معادلات دیفرانسیل},
year = {2008},
location = {اصفهان, ايران},
keywords = {احتلال- جواب های دور های- معادله دیفراسیل مرتبه سه},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T انشعابات یک سیتم نوسان کنند ه تحت اثر جملات غیر خطی
%A افشارنژاد, زهرا
%J هشتمین سمینار معادلات دیفرانسیل
%D 2008

[Download]