همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی , 2008-03-04

عنوان : ( مقایسة خودپندارة ورزشی کشتی گیران شرکت- کننده در بازیهای آسیایی 2006 قطر )

نویسندگان: مهدی سهرابی , جواد فولادیان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در تحقیق حاضرخودپندارة ورزشی کشتی گیران شرکت- کننده در بازیهای آسیایی 2006 قطر مورد مقایسه قرار گرفت نتایج به طور کلی تفاوتهایی در بین شرکت کنندگان با توجه به سطح مهارت و مقام بدست امده با سطح خودپنداره را شناسایی کرد.

کلمات کلیدی

, خود پنداره بدنی, ورزشکاران نخبه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1008107,
author = {سهرابی, مهدی and فولادیان, جواد},
title = {مقایسة خودپندارة ورزشی کشتی گیران شرکت- کننده در بازیهای آسیایی 2006 قطر},
booktitle = {همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی},
year = {2008},
location = {کیش, ايران},
keywords = {خود پنداره بدنی-ورزشکاران نخبه},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مقایسة خودپندارة ورزشی کشتی گیران شرکت- کننده در بازیهای آسیایی 2006 قطر
%A سهرابی, مهدی
%A فولادیان, جواد
%J همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی
%D 2008

[Download]