اولین همایش ملی فرآوری و بسته بندی پسته , 2007-12-04

عنوان : ( روش های کاهش یا حذف آفلاتوکسین )

نویسندگان: ناصر صداقت , علی شریف , احسان صداقت ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

حداکثر میزان مجاز آفلاتوکسین در غذا های انسانی که توسط FDA تعیین شده است 20PPb و در غذاهای حیوانی 100 تا 300 PPb است به دلیل اثرات سمی و سرطان زایی آفلاتوکسین ها جستجو و تخریب آنها در مواد غذاییی حائز اهمیت است از مهمترین عوامل موثر در تولید آفلاتوکسین می توان در جه حرارت ، میزان رطوبت ، غلظت اکسیژن ، نوع سوبسترا ، Ph ماده غذایی اثرات متقابل میکروبی و صدمات مکانیسمی را نام برد بدهیی است با کنترل دقیق عوامل مذکور می توان تا حدود زیادی از تشکیل آفلاتوکسین جلوگیری کرد با توجه به ساختمان آفلاتوکسین اساس تعدادی از فرایندهای که برای تخریب آفلاتوکسین اعمال می شوند بر بند مضاعف در حلقه لاکتون اثر کرده و موجب ایجاد شکاف در این حلقه می شوند . در این پژوهش تلاش خواهد شد انواع روش های حذف و کاهش آفلاتوکسین نظیر روشهای فیزیکی شامل حرارت ، ماکروویو ، اشعه گاما واشعه UV ، روشهای شیمیایی نظیر استفاده از کلر ، هیدروژن پراکسید ، بی سولفات سدیم ، آمونیاک ، اوزن ، بازها ، ایدها ، عوامل بیواوژیک و روشهای مکانیکی مورد بحث و بررسی قرار گرفته و موثر ترین روش ها مشخص شوند .

کلمات کلیدی

, آفلاتوکسین , Detoxificatio , پسته , سورتینگ تصویری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1008120,
author = {صداقت, ناصر and شریف, علی and احسان صداقت},
title = {روش های کاهش یا حذف آفلاتوکسین},
booktitle = {اولین همایش ملی فرآوری و بسته بندی پسته},
year = {2007},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {آفلاتوکسین ، Detoxificatio ، پسته ، سورتینگ تصویری},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T روش های کاهش یا حذف آفلاتوکسین
%A صداقت, ناصر
%A شریف, علی
%A احسان صداقت
%J اولین همایش ملی فرآوری و بسته بندی پسته
%D 2007

[Download]