پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران , 2008-04-26

عنوان : ( شیوع آلودگی با مایت سارکوپتس اسکبئی در بزهای سانن در یکی از دامداری های اطراف مشهد )

نویسندگان: غلامرضا محمدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

گزارش شیوع آلودگی با مایت سارکوپتس اسکبئی در بز سانن

کلمات کلیدی

, سارکوپتس اسکبئی, بز , سانن,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1008135,
author = {محمدی, غلامرضا},
title = {شیوع آلودگی با مایت سارکوپتس اسکبئی در بزهای سانن در یکی از دامداری های اطراف مشهد},
booktitle = {پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران},
year = {2008},
location = {تهران, ايران},
keywords = {سارکوپتس اسکبئی، بز ،سانن،},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T شیوع آلودگی با مایت سارکوپتس اسکبئی در بزهای سانن در یکی از دامداری های اطراف مشهد
%A محمدی, غلامرضا
%J پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران
%D 2008

[Download]