سمینار های بازآموزی کارشناسان اداره جات نظارت بر مواد غذایی کشور , 2004-10-07

عنوان : ( بسته بندی های رایج در صنایع کمپوت و کنسرو )

نویسندگان: ناصر صداقت ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این پژوهش .....

کلمات کلیدی

, کمپوت , بسته بندی , ماندگاری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1008147,
author = {صداقت, ناصر},
title = {بسته بندی های رایج در صنایع کمپوت و کنسرو},
booktitle = {سمینار های بازآموزی کارشناسان اداره جات نظارت بر مواد غذایی کشور},
year = {2004},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {کمپوت ; بسته بندی ; ماندگاری},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بسته بندی های رایج در صنایع کمپوت و کنسرو
%A صداقت, ناصر
%J سمینار های بازآموزی کارشناسان اداره جات نظارت بر مواد غذایی کشور
%D 2004

[Download]