نخستین همایش جامعه ایمن , 2008-10-08

عنوان : ( ایمنی کاربرد نانو تکنولوژی در بسته بندی مواد غذائی و تاثیر آن بر جامعه )

نویسندگان: ناصر صداقت ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ایمنی کاربرد نانو تکنولوژی در بسته بندی مواد غذائی و تاثیر آن بر جامعه

کلمات کلیدی

, نانو تکنولوژی , بسته بندی , ایمنی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1008151,
author = {صداقت, ناصر},
title = {ایمنی کاربرد نانو تکنولوژی در بسته بندی مواد غذائی و تاثیر آن بر جامعه},
booktitle = {نخستین همایش جامعه ایمن},
year = {2008},
location = {تهران, ايران},
keywords = {نانو تکنولوژی ; بسته بندی ; ایمنی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ایمنی کاربرد نانو تکنولوژی در بسته بندی مواد غذائی و تاثیر آن بر جامعه
%A صداقت, ناصر
%J نخستین همایش جامعه ایمن
%D 2008

[Download]