اولین همایش نانو بیو تکنولوژی و کاربرد در صنعت غذا , 2008-11-18

عنوان : ( نانو بسته بندی )

نویسندگان: ناصر صداقت ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

نانو بسته بندی

کلمات کلیدی

, بسته بندی , نانو
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1008156,
author = {صداقت, ناصر},
title = {نانو بسته بندی},
booktitle = {اولین همایش نانو بیو تکنولوژی و کاربرد در صنعت غذا},
year = {2008},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {بسته بندی ; نانو},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T نانو بسته بندی
%A صداقت, ناصر
%J اولین همایش نانو بیو تکنولوژی و کاربرد در صنعت غذا
%D 2008

[Download]