روستا و توسعه, سال (2007-11)

عنوان : ( برآورد ارزش وجودی مناطق ییلاقی روستایی: مطالعه موردی منطقه روستایی زشک )

نویسندگان: محمود دانشورکاخکی , سمانه سادات همراز , میلاد جلیلی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در سالهای اخیر اقتصاددانان منابع طبیعی به ارزشگذاری و سنجش نقش منابع طبیعی در تأمین رفاه انسان پرداخته اند. در این مطالعه سعی بر آن است تا ارزش وجودی مناطق ییلاقی منطقه زشک مشهد، با استفاده از روش ارزشگذاری مشروط محاسبه شود. برای اندازه گیری میزان تمایل به پرداخت افراد از مدل لاجیت استفاده گردیده است. همچنین از الگوی توبیت برای بررسی عوامل مؤثر بر سطح تمایل به پرداخت استفاده شده است. نتایج مطالعه نشان میدهد که متوسط تمایل به پرداخت ماهیانه افراد برای ارزش وجودی منطقه ییلاقی زشک 11300 ریال(135600ریال سالانه) میباشد.

کلمات کلیدی

, مناطق ییلاقی, مناطق روستایی, ارزشگذاری منابع طبیعی, زشک(منطقه) , مطالعه موردی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1008176,
author = {دانشورکاخکی, محمود and همراز, سمانه سادات and جلیلی, میلاد},
title = {برآورد ارزش وجودی مناطق ییلاقی روستایی: مطالعه موردی منطقه روستایی زشک},
journal = {روستا و توسعه},
year = {2007},
month = {November},
issn = {1563-3322},
keywords = {مناطق ییلاقی;مناطق روستایی;ارزشگذاری منابع طبیعی;زشک(منطقه) ;مطالعه موردی.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T برآورد ارزش وجودی مناطق ییلاقی روستایی: مطالعه موردی منطقه روستایی زشک
%A دانشورکاخکی, محمود
%A همراز, سمانه سادات
%A جلیلی, میلاد
%J روستا و توسعه
%@ 1563-3322
%D 2007

[Download]