ششمین همایش بین المللی تربیت بدنی , 2008-03-13

عنوان : ( طراحی و ساخت دستگاه پردازنده و رسم کننده الگوهای هماهنگی دو دست )

نویسندگان: مهدی سهرابی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف ساخت دستگاهی است که بتواند الگوهای هماهنگ متقارن و نامتقارن دو دست را رسم نموده و عوامل هماهنگی را محاسبه نماید. دستگاه دارای سه بخش مکانیکی، سخت افزاری و نرم افزاری است. بخش مکانیکی دارای دو اهرم است که الگویی از حرکت متقارن و نامتقارن دو دست را شبیه سازی می نمایند. بخش سخت افزاری دستگاه چرخش ناشی از حرکت اهرمها را به پالس تبدیل کرده به رایانه منتقل می نماید. داده ها در نرم افزاری که بدین منظور نوشته شده پردازش شده و نمودارهای جابجایی و سرعت حرکت رسم می گردد. دامنه نوسان، اختلاف فاز و نقطه شروع نسبت به مبدأ حرکت نیز محاسبه و ارائه می شود. نرم افزار دستگاه دارای مترونومی است که از Hz 5/0-4 با دقت Hz 1/0 قابل تنظیم است. دستگاه ساخته شده قادر است حرکت زاویه ای ناشی از حرکت دست ها را با دقت ˚1/0 درجه در 001/0 ثانیه محاسبه و در دو قالب MATLAB و Excel ذخیره نماید. پایایی دستگاه با استفاده از روش آزمون ـ آزمون مجدد (968/0=r) محاسبه شد. از ویژگی های منحصر به فرد دستگاه استفاده از تقریب سری فوریه جهت محاسبه عوامل مختلف هماهنگی است که باعث می شود محقق بتواند عوامل مختلف هماهنگی حرکت را در زمان های مختلف و در سرعت های متفاوت تعیین نماید.

کلمات کلیدی

, واژه های کلیدی: هماهنگی دو دست, اهرم, کدگذار نوری, میکروکنترلر
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1008184,
author = {سهرابی, مهدی},
title = {طراحی و ساخت دستگاه پردازنده و رسم کننده الگوهای هماهنگی دو دست},
booktitle = {ششمین همایش بین المللی تربیت بدنی},
year = {2008},
location = {کیش, ايران},
keywords = {واژه های کلیدی: هماهنگی دو دست، اهرم، کدگذار نوری، میکروکنترلر},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T طراحی و ساخت دستگاه پردازنده و رسم کننده الگوهای هماهنگی دو دست
%A سهرابی, مهدی
%J ششمین همایش بین المللی تربیت بدنی
%D 2008

[Download]