خوشه , دوره (5), شماره (49), سال (2008-6) , صفحات (16-19)

عنوان : ( مخاطرات و ملاحظات قانونی استفاده از نانو تکنولوژی در بسته بندی مواد غذائی )

نویسندگان: ناصر صداقت ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کاربرد نانوتکنولوژی در صنعت بسته‌بندی مواد غذایی ابعاد گسترده ای را شامل می‌شود. با این وجود، همچون هر تکنولوژی نوظهور دیگر، در پس امیدهای موجود، نگرانی‌هایی در رابطه با مخاطرات احتمالی، موانع اخلاقی و قانونی متعاقب آن وجود خواهد داشت. نگرانی ها در مورد تاثیرات منفی احتمالی نانو ذرات بر روی سلامتی شامل مواردی همچون ماندگاری نسبی (در حدود چند ماه) در بافت ریه، پتانسیل عبور از سد خونی– مغزی و دست یابی به بافت مغز و ایجاد صدمات، جذب آنها به وسیله پوست و هدایت به درون سیستم جریان خون از طریق جذب درون مجاری لنفاوی، توانایی ایجاد التهاب و فعالیت پرواکسیدانت از یک سو و فعالیت آنتی اکسیدانی از سوی دیگر، می‌باشد.

کلمات کلیدی

, نانوتکنولوژی, بسته‌بندی مواد‌غذایی, نانوذرات, ایمنی,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1008223,
author = {صداقت, ناصر},
title = {مخاطرات و ملاحظات قانونی استفاده از نانو تکنولوژی در بسته بندی مواد غذائی},
journal = {خوشه },
year = {2008},
volume = {5},
number = {49},
month = {June},
issn = {****-0009},
pages = {16--19},
numpages = {3},
keywords = {نانوتکنولوژی، بسته‌بندی مواد‌غذایی، نانوذرات، ایمنی، توکسیکولوژی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مخاطرات و ملاحظات قانونی استفاده از نانو تکنولوژی در بسته بندی مواد غذائی
%A صداقت, ناصر
%J خوشه
%@ ****-0009
%D 2008

[Download]