خوشه , دوره (4), شماره (47), سال (2008-4) , صفحات (39-45)

عنوان : ( بسته بندی گوشت و فرآورده های آن )

نویسندگان: ناصر صداقت ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در حال حاضر گوشت و فرآورده های آن یکی از مهمترین منابع غذایی مورد نیاز انسان به شمار می روند. علاوه بر نقش مهم گوشت در تأمین سلامتی انسان این ماده یکی از فساد پذ یرترین گروه های مواد غذایی را تشکیل می دهد و رعایت اصول بسته بندی صحیح علاوه بر افزایش ماندگاری این محصول نقش مهمی در کاهش ضایعات و افزایش سطح بهداشت جامعه از طریق کاهش آلودگی های ناشی از استفاده بسته بندی های غیربهداشتی و نامناسب را دارد و در حقیقت باید گفت فقط از طریق استفاده از شیوه های نوین بسته بندی گوشت و فرآورده های آن می توان به اهداف مهمی نظیر تنوع محصولات تولیدی، کاهش آلودگی، افزایش ماندگاری، ایجاد جذبه برای فروش و حفظ کیفیت گوشت دست یافت. در این مقاله ضمن بررسی و مروری به انواع مواد اولیه مورد استفاده در بسته بندی گوشت و فرآورده های آن به روشهای بسته بندی در این زمینه نظیر بسته بندی تحت خلاء، بسته بندی به طریق تزریق گاز (Gas Flashing) و اتمسفر اصلاح شده (MAP) اشاره شده است و در خاتمه برای هر یک از انواع گوشتها و فرآورده های گوشتی لفاف و پوشش بسته بندی مناسب آن توصیه شده است.

کلمات کلیدی

, بسته بندی, گوشت , تحت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1008226,
author = {صداقت, ناصر},
title = {بسته بندی گوشت و فرآورده های آن},
journal = {خوشه },
year = {2008},
volume = {4},
number = {47},
month = {April},
issn = {****-0009},
pages = {39--45},
numpages = {6},
keywords = {بسته بندی; گوشت ; تحت خلاء},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بسته بندی گوشت و فرآورده های آن
%A صداقت, ناصر
%J خوشه
%@ ****-0009
%D 2008

[Download]