خوشه , دوره (4), شماره (47), سال (2008-4) , صفحات (16-18)

عنوان : ( نانو تکنولوژی راهبردی نوین در صنعت بسته بندی مواد غذائی )

نویسندگان: ناصر صداقت ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کاربرد نانوتکنولوژی در صنعت بسته‌بندی مواد غذایی ابعاد گسترده ای را شامل می‌شود. با این وجود، همچون هر تکنولوژی نوظهور دیگر، در پس امیدهای موجود، نگرانی‌هایی در رابطه با مخاطرات احتمالی، موانع اخلاقی و قانونی متعاقب آن وجود خواهد داشت.

کلمات کلیدی

, نانوتکنولوژی, بسته‌بندی, مواد‌غذایی, نانوذرات, ایمنی, توکسیکولوژی, موانع قانونی,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1008227,
author = {صداقت, ناصر},
title = {نانو تکنولوژی راهبردی نوین در صنعت بسته بندی مواد غذائی},
journal = {خوشه },
year = {2008},
volume = {4},
number = {47},
month = {April},
issn = {****-0009},
pages = {16--18},
numpages = {2},
keywords = {نانوتکنولوژی، بسته‌بندی، مواد‌غذایی، نانوذرات، ایمنی، توکسیکولوژی، موانع قانونی، اخلاقی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T نانو تکنولوژی راهبردی نوین در صنعت بسته بندی مواد غذائی
%A صداقت, ناصر
%J خوشه
%@ ****-0009
%D 2008

[Download]